MIS – 2218X

MIS-2218X là dòng sản phẩm wifi 6 thế hệ mới. Tầm giá tương đương với các mẫu wifi 5, có rất nhiều cải tiến về công nghệ phần cứng, phù hợp với các yêu cầu về hạ tầng truyền dẫn tốc độ cao, ổn định và bảo mật.