Thiết bị hỗ trợ tích hợp MEGAPLUS

 

 • Mikrotik
 • Model Kiểu tích hợp
  CCR1016-12G Router
  RB951Ui-2HnD Router
  RB951Ui-2HnD Router
  RB2011iLS-IN Router
  RB2011UiAS-RM Router
  RB750-Gr3 (hEX) Router
  RB750-r2 (hEX lite) Router
  RB3011UiAS-RM Router
  CCR1009-7G-1C-1S-1S+ Router
  RBmAPL-2nD (mAP lite) Router
  RBmAPL-2nD (mAP lite) Router
  RB962UiGS-5HacT2HnT Router
  RB941-2nD (hAP lite classic) Router
  RB962UiGS-5HacT2HnT (hAP ac) Router

 • TP-Link
 • Model Kiểu tích hợp
  EAP110_V1 EAP Controller
  EAP110_V2 EAP Controller
  EAP110_V4 EAP Controller
  EAP115_V1 EAP Controller
  EAP115_V2 EAP Controller
  EAP115_V4 EAP Controller
  EAP225_V1 EAP Controller
  EAP225_V2 EAP Controller
  EAP225_V3 EAP Controller
  EAP245_V1 EAP Controller
  EAP225-Outdoor_V1 EAP Controller
  EAP110-Outdoor_V1 EAP Controller
  EAP110-Outdoor_V3 EAP Controller

 • Zyxel
 • Model Kiểu tích hợp
  Zyxel AP

 • EnGenius
 • Model Kiểu tích hợp
  ECW120 ezMaster
  EWS550AP ezMaster
  EWS511AP ezMaster
  EWS371AP ezMaster
  EWS370AP ezMaster
  EWS360AP ezMaster
  EWS355AP ezMaster
  EWS330AP ezMaster
  EWS377AP ezMaster
  EWS357AP ezMaster
  EWS871AP ezMaster
  EWS870AP ezMaster

 • Aruba
 • Model Kiểu tích hợp
  IAP-103 AP
  IAP-105 AP
  IAP-205 AP
  IPA-207 AP
  IAP-215 AP
  IAP-225 AP
  IAP-305 AP
  IAP-314 AP
  IAP-315 AP
  IAP-325 AP

 • Unifi
 • Model Kiểu tích hợp
  UniFi AP LR AP
  UniFi Nano HD AP
  UniFi AP-AC-LR AP
  UniFI AP-AC-HD AP
  UniFi AP-AC_Lite AP
  UniFi AP-AC-PRO AP
  UniFi AP-AC-SHD AP

 • DrayTek
 • Model Kiểu tích hợp
  Virgo 2133 Router
  Virgo 2925 Router
  Virgo 2952 Router
  Virgo 3220 Router
  Virgo 2926 Router
  Virgo 2915 Router
  Virgo 2962 Router
  Virgo 3910 Router

 • MegaNet
 • Model Kiểu tích hợp
  MIS 305 AP
  MIS 501 AP
  MIS 701 AP
  MIS 902 AP

 • Grandstream
 • Model Kiểu tích hợp
  GWN7600 AP
  GWN7610 AP
  GWN7630 AP
  GWN7600LR AP

 • EXTREME
 • Model Kiểu tích hợp
  AP621 AP
  AP71XX AP
  AP81XX AP
  AP8533 AP

 • Ruckus
 • Model Kiểu tích hợp
  Rb750-r2 AP
  Rb750-r2 AP
  Rb750-r2 AP
  Rb750-r2 AP

 • Ruije
 • Model Kiểu tích hợp
  Ruijie 720 AP
  Ruijie 740 AP

 • CAMBIUM
 • Model Kiểu tích hợp
  cnPilot E410 AP/CLOUD
  cnPilot E600 AP/CLOUD
  cnPilot E500 AP/CLOUD
  cnPilot E700 AP/CLOUD
  cnPilot E501s AP/CLOUD
  cnPilot E502s AP/CLOUD
  cnPilot E430 AP/CLOUD

 • Fortinet
 • Model Kiểu tích hợp
  Fotigate OS

 • Xirrius
 • Model Kiểu tích hợp
  XR/XD Series APs AP

 • PFSENSE
 • Model Kiểu tích hợp
  pfSense 2.44-p3 ROUTER