MIS 701 là dòng Router Wifi chuyên dụng

Quản trị trên Cloud


Chứng thực người dùng bằng Web

Tự động chuyển vùng và duy trì kết nối

Kiểm soát băng thông theo người dùng, từ cơ sở dữ liệu bên ngoài

Hạn chế người dùng kết nối và cân bằng tải số lượng kết nối đến từng thiết bị

Chấp nhận mọi cấu hình của thiết bị đầu cuối (Any IP/ Any DNS/ Any WebProxy)

Hỗ trợ người dùng kết nối đồng thời lên đến 70 người (CCU)Ứng dụng thành công

MegaNet là một trong những đơn vị đi đầu trong thị trường Việt Nam về việc triển khai mạng lưới FreeWifi công cộng rộng khắp

Chúng tôi đã thiết lập hàng ngàn trạm truy cập wifi miễn phí trên toàn quốc ở nhiều khu vực như: