MegaLoad Hệ thống cân bằng tải siêu mạnh

MegaLoad Là dòng sản phẩm chuyên dụng cho tính năng cân bằng tải đường truyền internet và điều phối ứng dụng chạy trên hệ thống máy chủ quy mô lớn. MegaLoad có thể cung cấp giải pháp đầu nối đồng thời nhiều đường truyền Internet từ nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau (có thể mở rộng lên đến 100 đường), nhằm tạo ra hệ thống các đường đi internet băng thông tổng hợp rất cao và có sự dự phòng lẫn nhau.

MegaLoad còn là một cổng điều khiển giao dịch truy cập của người dùng, giúp cho các hệ thống ứng dụng quy mô lớn (một ứng dụng chạy trên nhiều máy chủ, đặt ở nhiều trung tâm dữ liệu khác nhau), phân bổ số người dùng truy cập một cách cân bằng.

Trong hệ thống mạng, MegaLoad được dùng làm cổng quản lý internet với những nhiệm vụ chính sau:

  • Hiệu năng rất cao, có thể gánh vác cả triệu phiên giao dịch đồng thời.
  • Giao tiếp vật lý được hỗ trợ mở rộng vô hạn, dễ dàng nâng cấp hệ thống.
  • Chi phí đầu tư rất tiết kiệm.


Ứng dụng thành công

MegaBiS phù hợp với các đối tượng