MegaBis Quản trị tính cước

MegaBiS là một hệ thống tính cước đa dịch vụ (Internet, Voice, Video…) trên nền TCP/IP. Hiện tại MegaBiS đã được MegaNet ứng dụng như là một hệ thống tính cước tập trung, hoạt động trên nền tảng Cloud, tính cước cho toàn bộ dịch vụ internet wifi mà MegaNet đang triển khai ở rất nhiều trường đại học.

Năng lực tính cước của MegaBis đã được chứng thực trên hệ thống có đến hơn 10,000 khách hàng.

MegaBiS có đầy đủ những nghiệp vụ tính cước tương đương như một hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP). Ngoài ra chúng tôi xây dựng MegaBiS trên tiêu chí luôn sẵn sàng tích hợp với những hệ thống dich vụ khác như:

  • Hệ thống quản lý khách sạn (PMS). Đã tích hợp với Opera và Protel.
  • Hệ thống SMS gateway.
  • Hệ thống thanh toán online.
  • Các hệ thống dữ liệu và ứng dụng quản lý khác.

Ứng dụng thành công

MegaBiS phù hợp với các đối tượng