1. Trang chủ
  2. /
  3. Dịch vụ
  4. /
  5. MegaPlus – Wifi marketing thế hệ mới

MegaPlus – Wifi marketing thế hệ mới

MegaNet xây dựng một nền tảng quản trị trực tuyến tên gọi MegaPlus, nhằm kết nối điều kiển các điểm phát wifi bình thường thành điểm phát wifi có trang chào (wifi marketing). Hệ thống MegaPlus có thể dễ dàng tích hợp với tất cả (100%) các loại thiết bị phát sóng wifi của những Hãng đang bán tại thị trường Việt Nam.

Để chuyển một điểm wifi thông thường thành wifi marketing, các bạn chỉ cần 03 thao tác đơn giản sau:

01. Đăng ký một tài khoản MegaPlus

02. Cấu hình thiết bị phát wifi phù hợp với hướng dẫn.

03. Vào MegaPlus và thiết lập trang chào cho điểm wifi.