WiFi Diện Rộng

Thời đại Mobile, Thời đại WiFi

Giải pháp WiFi quy mô lớn

 • Mô hình một chi nhánh
 • Mô hình đa chi nhánh

Cam kết chất lượng kỹ thuật

 • Đảm bảo nhiều tiêu chí mạnh mẽ
 • Hoạt động ổn định liên tục
 • Đảm bảo nhiều truy cập thời điểm cao
 • Cân bằng tải ở khu vực tập trung cao

Sự nổi bật về thiết bị và giải pháp

 • Tùy biến tính năng, tích hợp đa hệ thống
 • Cam kết chất lượng khi hệ thống đi vào hoạt động
 • Là đơn vị nhiều kinh nghiệm về WiFi diện rộng
 • Tính năng đặt biệt dành cho đối tượng Khách Sạn 4-5 sao

Kinh nghiệm

 • Hệ thống wifi với hàng trăm chi nhánh như: các sân bay, ga tàu, thành phố,...

Xem thêm

Hạ tầng Đa chi nhánh

Nhu cầu kết nối hạ tầng nhiều chi nhánh để quản lí tập trung

Nhu cầu

Ngày càng lớn khi việc ứng dụng các giải pháp, hệ thống, phần mềm... trong xu hướng tin học hóa quản trị doanh nghiệp ngày càng phát triển

Giải quyết các vấn đề

Truyền tải liên tục theo thời gian thực các loại dữ liệu

Đồng bộ định thời các dữ liệu quy mô lớn

Kinh nghiệm kết nối

Hệ thống wifi với hàng trăm chi nhánh như: các sân bay, ga tàu, thành phố,...

Xem thêm

Smart WiFi for a Mobile World

Chúng tôi sẽ giúp bạn phục vụ các khách hàng của bạn với hệ thống và chất lượng Wifi ưu việt.