MIS 90

Ứng dụng: Văn phòng, Coffee, Nhà hàng quy mô lớn….

Truy cập đồng thời: 90 thiết bị, cam kết tối thiểu.

Vùng phủ sóng tốt: Bán kính 60m, điều kiện không vật cản

MIS 701

Ứng dụng: Văn phòng, Coffee, Nhà hàng Quy mô lớn….

Truy cập đồng thời: 70 thiết bị, cam kết tối thiểu.

Vùng phủ sóng tốt: Bán kính 50m, điều kiện không vật cản.

MIS 501

Ứng dụng: Văn phòng, Coffee, Nhà hàng quy mô vừa….

Truy cập đồng thời: 50 thiết bị, cam kết tối thiểu.

Vùng phủ sóng tốt: Bán kính 40m, điều kiện không vật cản.