MIS 501
MIS 501
MIS 501

Bộ phát Wifi MIS 501 đảm bảo số lượng truy cập đồng thời: 50 thiết bị (cam kết tối thiểu); bán kính vùng phủ sóng lên đến 40m (trong điều kiện không vật cản); phù hợp sử dụng cho: Văn phòng, Coffee, Nhà hàng quy mô vừa

Chi tiết
MIS 701
MIS 701
MIS 701

Bộ phát Wifi MIS 701 đảm bảo số lượng truy cập đồng thời: 70 thiết bị (cam kết tối thiểu); bán kính vùng phủ sóng lên đến 50m (trong điều kiện không vật cản); phù hợp sử dụng cho: Văn phòng, Coffee, Nhà hàng quy mô lớn

Chi tiết
MIS 902
MIS 902
MIS 902

Bộ phát Wifi MIS 902 đảm bảo số lượng truy cập đồng thời: 90 thiết bị (cam kết tối thiểu); bán kính vùng phủ sóng lên đến 60m (trong điều kiện không vật cản); phù hợp sử dụng cho: Văn phòng, Coffee, Nhà hàng quy mô lớn

Chi tiết